8Pre jako konwerter cyfrowego sygnału optycznego

8Pre to praktycznie dwa urządzenia, zamknięte w jednej obudowie! Pierwsze z nich to interfejs USB, drugi to 8-kanałowy konwerter analogowo-cyfrowy.

Podłączenie 8Pre do komputera za pośrednictwem portu USB automatycznie zmienia tryb jego pracy z Interface na Converter, co jest sygnalizowane zmianą sposobu świecenia diody „Mode”. Przy tej opcji, 8Pre funkcjonuje jako 8-kanałowy konwerter analogowo-cyfrowy, który może być rozbudowany o dodatkowe 8 kanałów, za pośrednictwem interfejsu lub miksera, obsługującego standard ADAT.

8 mic preamps > Optical converter

Przykład: Jeśli jesteś posiadaczem interfejsu 828, 896 lub Traveler, możesz podłączyć 8pre do optycznego banku posiadanego urządzenia, automatycznie rozbudowując ilość kanałów wejściowych. Wszystkie kanały mogą być kontrolowane bezpośrednio z poziomu aplikacji CueMix.

Praca w tym trybie kieruje sygnał z wejść mikrofonowych do odpowiadających im wyjść optycznych. Jeśli podłączysz interfejs do hosta MOTU, takiego jak 828mkII (ilustracja powyżej) sygnał z ośmiu wejść optycznych automatycznie trafia do banku hosta optycznego i pojawia się w konsoli CueMix na dodanych kanałach.

Takie rozwiązanie jest dużo lepsze niż zwykłe podłączenie dodatkowego interfejsu audio. Nie zmniejsza przepustowości portu USB oraz nie obciąża innych komponentów komputera, takich jak np. dyski twarde. Poza tym, pozwala uniknąć dodatkowej konfiguracji systemowej. Połączenie interfejsów za pośrednictwem złącza optycznego automatycznie czyni je jednym, rozbudowanym modułem USB.

8Pre może obsłużyć osiem dodatkowych kanałów (za pośrednictwem złącza optycznego) w trybie próbkowania 88.2 kHz oraz 96kHz. Idealnym rozwiązaniem takiego systemu jest MOTU 2408mk3, który posiada aż trzy banki optyczne, pracujące w trybie 96kHz. Podłączając oba złącza 8Pre do dwóch złącz optycznych 2408mk3 dodajesz osiem kanałów z próbkowaniem 96kHz. Mogą one być miksowane normalnie, jako rozszerzenie 2408mk3.

8Pre jako konwerter cyfrowego sygnału optycznego