Zastosowanie sceniczne

Audio Express może pełnić rolę w pełni funkcjonalnego, zewnętrznego miksera audio. Wystarczy podłączyć go do systemu PA lub rejestratora cyfrowego, mając stały nadzór nad parametrami, kontrolowanymi z poziomu przedniego panelu.

Możesz używać Audio Express na scenie, w studio bez komputera lub razem z nim, tworząc profesjonalny system audio o bardzo niskiej latencji.

Poniżej przykład zastosowania Audio Express na scenie

Audio Express stage setup example