Extras

Waken your inner engineer with the Track16’s many advanced extras.

Rozbudowa poprzez światłowód

Potrzebujesz więcej wejść i wyjsć

Podłącz MOTU 8Pre do gniazda optycznego swojego Tracka 16, aby uzyskać aż osiem dodatkowych kanałów mikrofonowych z niezależnymi preampami. Możesz też podłączyć inne, dowolne urządzenie w celu rozbudowy ilości wejść lub wyjść. Optyczne złącze Track 16 jest w pełni zintegrowane ze środowiskiem wbudowanego miksera i pozwala na pełną kontrolę wszystkich dodanych kanałów.

 

Rozbudowa poprzez port FireWire / USB 2.0

Połącz ze sobą interfejsy w celu rozbudowy systemu

Dodaj kolejny interfejs Track 16 do systemu, tworząc łańcuch - używając portu FireWire lub portu USB 2.0. Track 16 posiada wbudowany sterownik, obsługujący wiele interfejsów, który jednocześnie gwarantuje jednakową kompensację latencji na wszystkich kanałach zbudowanego systemu.

 

 


Dostosuj podświetlenie

Wybierz kolory, które najłatwiej jest Ci rozpoznać

Przyciski Track 16 są podświetlane wielokolorowymi diodami LED, ułatwiając prace w zaciemnionych pomieszczeniach studyjnych i niedoświetlonych scenach. Fabrycznie, przyciski świecą na pomarańczowo, z wyjątkiem aktualnie wybranego kanału, który świeci jasno zieloną barwą. Możliwy jest też wybór spośród sześciu innych schematów kolorystycznych - w wielu wariacjach zieleni, czerwieni oraz barwy pomarańczowej.

Kliknij przycisk METERS, aby wybrać odpowiedni schemat kolorystyczny

 

 


Synchronizacja czasowa SMPTE

Nie potrzebujesz już zewnętrznego zegara synchronizacji

Możesz określić kodowanie SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers), bez potrzeby stosowania dedykowanego synchronizatora. Track 16 dysponuje systemem DDS. Jest to chroniony fazowo silnik DSP z wbudowanym filtrowaniem, który zapewnia bardzo szybkie czasy kluczowania oraz precyzyjne określenie podramki danych Jest to nowoczesna technologia, która gwarantuje bardzo precyzyjny i szybki proces próbkowania sygnału. DDS gwarantuje też wysoką stabilność zegara, która w zewnętrznych systemach bardzo często bywa chwiejna.

Wirtualna konsola SMPTE

Synchronizacja stała się dziecinnie prosta

Dołączone oprogramowanie SMPTE Console (MAC OS X, Windows) posiada narzędzia, pozwalające generować, dzielić, pobierać oraz wysyłać kodowanie synchronizacji. Aplikacja jest kompatybilna z każdym oprogramowaniem obsługującym standard ASIO2.

 

 


Tuner instrumentalny

Nastrój gitarę i inne instrumenty

Wystarczy, że otworzysz okno tunera i zagrasz pojedynczy dźwięk. Duży, czytelny wyświetlacz pozwoli Ci ustalić poprawność intonacyjną z dokładnością, sięgającą 1/1000 półtonu. Tuner wyświetla częstotliwość, nazwę oraz oktawę wykrytego dźwięku. Częstotliwość bazowa może być regulowana w zakresie 400 – 800 Hz. Duże, czerwone strzałki informują o tym czy grany dźwięk jest za niski, czy też za wysoki.

 

 


Spektrogram

Pełna informacja o sygnale, przedstawiona w żywej kolorystyce

Możliwość obserwacji szczegółowej informacji o częstotliwościowym składzie sygnału bądź całego miksu. Możesz dopasować rozmiar spektrogramu do wielkości okna miksera CueMix. Dodatkową opcją jest włączenie funkcji FFT (szybka dyskretna transformata Fouriera) na tym samym wyświetlaczu (patrz rysunek poniżej)

FFT

Dokonaj analizy jakościowej i ilościowej sygnału

Analizuj zawartość częstotliwościową swojego miksu. CueMix używa Szybkiej Transformaty Fouriera, której wyniki są wyświetlane na tym samym ekranie, co spektrogram. Możesz łatwo porównać otrzymane wykresy.

 
 
 
 

Wykres X-Y

Sprawdź przebiegi fazowej składowej sygnału

Wykres X-Y przedstawia przebieg fazowy sygnału stereo (lewy kanał – oś X, prawy kanał oś Y). Materiał stereo zgodny w fazie układa się wzdłuż prostej y=x, materiał w przeciwfazie układ się wzdłuż prostej y=-x, natomiast sygnał o nieokreślonej fazie jest losowo rozrzucony po wykresie.

 
 
 

Scatter

Linear

 
 

Analiza fazowa

Sprawdź zgodność fazową zsumowanego sygnału stereo (do postaci sygnału mono)

We współrzędnych biegunowych, promień reprezentuje częstotliwość, natomiast kąt tworzony z dodatnią osią Y+ reprezentuje fazę sygnału. Stereofoniczny sygnał, zgodny w fazie będzie wyświetlony wzdłuż dodatniej osi Y. Im bardziej wykres odchyla się na lewo i prawo tym miej zgodną fazę posiada. Sygnał w przeciwfazie będzie się znajdował poniżej osi X, a wykres ułoży się wzdłuż osi Y.

Okno analizy fazowej rysuje wykres zależności częstotliwości od różnicy w fazie kanałów sygnału stereo.

 
 
 

Scatter

Line

 

Zastosowanie analizy fazowej

Analiza fazowa posiada bardzo szerokie spektrum zastosowań w studio oraz na scenie. Poniżej znajduje się kilka przykładów:

Nagrywanie wielu mikrofonów

Okno analizy sygnałów pozwala Ci na porównanie przesunięć fazowych nagrywanych mikrofonów, wynikających z odległości dzielącej mikrofon oraz system rejestracji dźwięku.

Sumowanie sygnału stereo do sygnału mono

Szybko sprawdź ogólną polaryzację, aby wykryć niezgodności fazowe.

Sumowanie sygnału stereo do sygnału mono

Jeżeli zamierzasz zsumować sygnał stereofoniczny do postaci mono, analiza fazowa zobrazuje, które częstotliwości zostaną wygaszone (zredukowane) podczas tego procesu

Dostrajanie fazowe systemu PA

Umieść mikrofony w strategicznych miejscach aby zbadać krytyczne niezgodności fazowe pomieszczenia

 


Oscyloskop

To nie jest oscyloskop Twojego dziadka...

Oscyloskop wbudowany w CueMix to bogata paleta możliwości oraz cyfrowa precyzja. Amplituda jest wyświetlana jest na osi Y, natomiast czas na osi X. Przycisk Pause pozwala „zamrozić” na chwilę obraz przetwarzany w czasie rzeczywistym, następnie powiększyć go, w celu dokładniejszej analizy. Istnieje kilka różnych opcji wyświetlania, w tym również dzielenie ekranu. Funkcja Waveform Recognition pozwala odszukać w sygnale zadany wycinek wave. Opcje Trigger umożliwiają określenie sposobu wyświetlania sygnału. Oscyloskop może być stosowany w wielu procesach studyjnych, takich jak analiza i porównywanie zawartości harmonicznych, badanie transjentów, porównywanie przesunięć czasowych sygnału oraz detekcja przesterowania. Możesz też wykorzystać oscyloskop jako narzędzie pomocne przy tworzeniu brzmień syntezatorowych.

 
Brak fazy